Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

W dniach 06-10 czerwca odbyła się ocena PCA w ramach EA MLA i FALB 20-06-2016

W dniach 06-10.06.2016 r. w Polskim Centrum Akredytacji odbyła się ewaluacja PCA w ramach wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement) oraz FALB (Forum of Accreditation and Licencing Bodies).

W ramach EA MLA oceniana była działalność akredytacyjna PCA w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów, certyfikacji osób, weryfikacji GHG, inspekcji i wzorcowań, natomiast w ramach FALB – w zakresie weryfikatorów EMAS.

W skład zespołu oceniającego EA MLA weszli ewaluatorzy z zagranicznych jednostek akredytujących, w tym: z belgijskiej jednostki akredytującej (BELAC), brytyjskiej jednostki akredytującej (UKAS), hiszpańskiej jednostki akredytującej (ENAC), niemieckiej jednostki akredytującej (DAkkS), portugalskiej jednostki akredytującej (IPAC), słowackiej jednostki akredytującej (SNAS), greckiej jednostki akredytującej (ESYD).

W ramach FALB ocena prowadzona była przez ewaluatora z greckiej jednostki akredytującej (ESYD).

We wrześniu planowana jest druga część ewaluacji PCA w ramach EA MLA w zakresie badań, w tym medycznych oraz organizatorów badań biegłości.

Powrót