Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Wersja polska normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 12-10-2018

Polskie Centrum Akredytacji przypomina akredytowanym laboratoriom, że zgodnie z Komunikatem nr 243 z dnia 12.12.2017 r., oceny w nadzorze zaplanowane do realizacji, począwszy od 10 kwietnia 2019 roku, będą przeprowadzane z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Brak wdrożenia przez laboratorium wymagań znowelizowanej normy powinien być zgłoszony do PCA nie później niż miesiąc przed planowaną oceną. Gorąco zachęcamy akredytowane laboratoria do niezwłocznego przystąpienia do wdrożenia znowelizowanych wymagań akredytacyjnych i przygotowanie laboratoriów do planowanych ocen uwzględniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Mając na uwadze termin obowiązywania okresu przejściowego (30 listopada 2020 roku) oraz liczbę akredytowanych laboratoriów (ok. 1450) istnieje duże ryzyko, że brak poddania się laboratorium ocenie w nadzorze z uwzględnieniem znowelizowanych wymagań, zaplanowanej po 10 kwietnia 2019 r., może skutkować brakiem możliwości realizacji przez PCA dodatkowej oceny na wniosek laboratorium z uwzględnieniem znowelizowanych wymagań, w terminie przed upływem okresu przejściowego.

Powrót