Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Współpraca pomiędzy PCA i TAF 20-06-2017

W dniach 12-16 czerwca 2017 r. Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania i Kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Tajpej, w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy PCA
a tajwańską jednostką akredytującą (Taiwan Accreditation Foundation, TAF), podpisanego podczas VI Konsultacji Gospodarczych Polska – Tajwan. Ze strony Tajwanu w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele: The Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI) – organu podległego ministrowi ds. gospodarki odpowiedzialnego za normalizację, metrologię i nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu w Tajwanie oraz TAF.

Zgodnie z zapisami ww. porozumienia strony opracowały wstępny plan współpracy pomiędzy jednostkami akredytującymi, którego pierwszy etap realizowany był podczas wizyty w Tajpej. Podczas spotkania zapoznano się z systemami oceny zgodności i programami akredytacji jednostek oceniających zgodność w odniesieniu do wyrobów elektrycznych i elektronicznych funkcjonujących w Polsce (w tym Unii Europejskiej) oraz na Tajwanie.

Bliska współpraca pomiędzy PCA i TAF ma na celu zapewnienie spójności w przeprowadzaniu ocen jednostek oceniających zgodność, co w konsekwencji przyczyni się do ułatwienia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Tajwanem oraz umożliwienia dostępu do tajwańskiego rynku niektórych polskich towarów.  

Przedstawiciele PCA wzięli także udział w obchodach Światowego Dnia Akredytacji zorganizowanego przez TAF. Dyrektor PCA Lucyna Olborska zaprezentowała działania Polskiego Centrum Akredytacji i jego rolę w obszarze wspierania obszaru infrastruktury i budownictwa w Polsce, będącego tematem przewodnim tegorocznych obchodów.

Powrót