Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Debata ekspercka (marzec 2017): Akredytacja w branży laboratoryjnej. 27-03-2017

W ramach działań informacyjno-promocyjnych PCA, zaplanowanych na 2017 rok, jednym z zadań jest organizacja debat eksperckich. Debaty spełniają kluczowe cele komunikacyjne, takie jak: budowanie świadomości na temat rezultatów i korzyści, jakie dostarcza akredytacja, wzmacnianie wizerunku PCA jako eksperta w dziedzinie akredytacji oraz uzupełnianie wiedzy na temat akredytacji.

Debaty są cyklicznym wydarzeniem, dedykowanym tematyce akredytacji w poszczególnych branżach.

Realizowane są we współpracy z Centrum im. Adama Smitha, pod patronatem medialnym agencji informacyjnej ISBnews.


Debata ekspercka (marzec 2017): Akredytacja w branży laboratoryjnej

Celem spotkania była dyskusja na temat znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025, przedstawionych w opiniowanym obecnie projekcie DIS, z punktu widzenia zadań jakie będą stały przed laboratoriami posiadającymi wdrożony system zarządzania przy jego dostosowaniu do znowelizowanej normy.

Nadchodząca nowelizacja normy wprowadzi m.in. konieczności zmian dostosowawczych w odniesieniu do bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, struktury (organizacji), działań dotyczących ryzyka i możliwości, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności/ niezgodności wyników z wymaganiami, strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników przy wykorzystaniu PT/ILC, procesów w systemie zarządzania laboratorium czy też dokumentowania systemu zarządzania.

Ważne jest jednak to, że nowelizacja nie jest ukierunkowana na zwiększenie wymagań dotyczących zasobów, a tym samym nie generuje potrzeby dodatkowych inwestycji w zasoby. Jednocześnie jej zmieniona struktura i nowy sposób przedstawienia wymagań, w powiązaniu z elementami podstawowego procesu laboratorium wymaga specyficznej umiejętności czytania treści wymagań normy oraz jej powiązania z definicjami. Jest to niezbędne dla prawidłowego określenia, co stanowi wymaganie i co jest celem działań, a co jest możliwością, dopuszczeniem lub zaleceniem.

Istota normy akredytacyjnej dla laboratoriów pozostanie ta sama. Pojawi się nowe spojrzenie na kompetencje laboratorium. Ważne będzie to czy osiągamy cele, które są dla poszczególnych elementów procesu w systemie założone – powiedział Tadeusz Matras podczas debaty.

Nowelizacja normy akredytacyjnej będzie dotyczyć ponad 1,4 tys. laboratoriów badawczych i wzorcujących działających w Polsce, na co dzień wydających wyniki obejmujące niemal wszystkie obszary gospodarki. Laboratoria te, zgodnie z rezolucjami organizacji EA i ILAC właściwymi ds. akredytacji laboratoriów w Europie i na świecie, będą musiały dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025, tak, aby mogły być ocenione przez jednostki akredytujące w przeciągu trzech lat od jej opublikowania

W debacie udział wzięli m.in: prof. dr hab. Ewa Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Anna Bugajewska, dyrektor naukowo-techniczny Silliker Group Corporation, Andrzej Brzyski, Prezes Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, Anna Kulesza-Mincer, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie oraz przedstawiciele PCA.

Co mówią eksperci?

Nowelizacja normy ISO 17025 znacząco zmieni podejście do systemu zarządzania laboratoriami. Efektem będzie jeszcze lepsza jakość badań, które otrzyma klient czy konsument - Andrzej Brzyski, Prezes Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych, Pollab

Nowa norma akredytacji laboratoriów kładzie nacisk na efekty i jakość badań. Pozwoli to na uwolnienie korzyści płynących z rynkowej konkurencji i wsparcie polskich firm w międzynarodowej ekspansji - Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha

Polskie laboratoria funkcjonują na rynku międzynarodowym i są konkurencyjne. Jestem jednak przekonana, że wykorzystanie momentu, iż mamy zwiększyć swoje kompetencje będzie świetną możliwością pokazania się również na rynku międzynarodowym i zwiększenia konkurencji na rynku laboratoriów - prof. Ewa Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Jeśli chodzi o funkcjonowanie laboratoriów, podejście procesowe zmienia zasady pracy. Minimalizuje i ogranicza tzw. „papierologię”. Z punktu widzenia czasu jaki laboratoria musiały poświęcać na dokumentację, jest to jak najbardziej pozytywna regulacja - dr inż. Anna Bugajewska, Dyrektor naukowo-techniczny Silliker Group Corporation

 

Relacja video z debaty eksperckiej: Akredytacja w branży laboratoryjnej

fot. Mirosław Stelmach

Powrót