Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Eksperci PCA na Sympozjum Klubu POLLAB 01-06-2018

Na tegorocznym XXIV Sympozjum Klubu POLLAB (Klub Polskich Laboratoriów Badawczych) pt. „Analiza danych w laboratorium" swoją wiedzą i doświadczeniem nt. nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC ISO 17025:2018-02 podzieliły się Hanna Tugi i Monika Obara z PCA. W tym roku spotkanie, w ramach wiosennej edycji, odbyło się w dniach 21-23 maja w Kołobrzegu. Wzięli w nim udział przedstawiciele zrzeszonych laboratoriów z całej Polski.

Poruszane zagadnienia

Jako pierwsza swoją prelekcję na temat „Kompetencji laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w obszarze wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz”, wygłosiła Hanna Tugi, Kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności. Przedstawiając wymagania normy w tym obszarze zwróciła uwagę, że obejmują one wymagania przedstawione w normie PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 w odniesieniu do zakupów oraz podwykonawstwa. Duża część wystąpienia poświęcona była „dostarczanym z zewnątrz usługom badań, wzorcowań i pobierania próbek”, nazywanych w normie z 2005 r. podwykonawstwem. Zwróciła też uwagę na aktualną politykę PCA dotyczącą podwykonawstwa oraz zasygnalizowała kierunek zmian w tym zakresie w nowelizowanych dokumentach dotyczących działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących (między innymi DAB-07, DA-02).

- Na podstawie tegorocznych wystąpień uczestników Sympozjum, pytań od uczestników oraz prowadzonych dyskusji mogę śmiało stwierdzić, że tematem, który się wyróżniał była szeroko rozumiana organizacja badań biegłości. Prelegenci zaangażowani w organizację badań biegłości wskazywali na aspekty merytoryczne istotne dla ich projektowania i organizacji, zaś uczestnicy - przedstawiciele laboratoriów, korzystali z możliwości zadawania szeregu pytań zarówno prelegentom, jak też przedstawicielom PCA  – relacjonuje Hanna Tugi. 

Natomiast Monika Obara, Koordynator w Dziale Akredytacji Badań Chemicznych, w swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawiła „Postępowanie w laboratorium z niezgodnościami”. Na początku wskazała co stanowi wymagania dla laboratoriów badawczych. Omówiła sytuacje związane z odstępstwami, możliwościami udzielania zgodny na odstępstwa oraz związane z nimi ustalenia z klientami, jak również konieczność inicjowania działań zapobiegających i minimalizujących odstępstwa. Wskazała drogę postępowania w przypadku wystąpienia pracy niezgodnej z wymaganiami. M. Obara przedstawiła też wymagania znowelizowanej normy, dotyczące podejmowania działań korygujących w związku z powstałymi niezgodnościami. Działania takie powinny być przez personel laboratorium przemyślane i podejmowane w celu kontroli i wyeliminowania niezgodności oraz dostosowane do skutków niezgodności.  W swojej wypowiedzi podkreśliła konieczność analizy danych uzyskiwanych poprzez analizę niezgodności i w razie konieczności uaktualniania ryzyk i szans określonych w laboratoriach oraz wprowadzania zmian do systemu zarządzania. Na koniec omówiła podejście PCA do niezgodności formułowanych na ocenach oraz sytuacji traktowanych jako poważne naruszenie wymagań lub warunków akredytacji.

Przedstawicielki PCA były obecne przez całe Sympozjum i w przerwach między prelekcjami chętnie odpowiadały na pytania zgromadzonych członków Klubu. PCA cyklicznie bierze udział w  sympozjach, konferencjach i seminariach organizowanych przez POLLAB, podczas których dzieli się wiedzą niezbędną do utrzymania systemu oceny zgodności funkcjonującego w Polsce na poziomie uznawanym w Europie i na świecie. 

Powrót