Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

PCA z wystąpieniem na konferencji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 28-05-2018

Katarzyna Rokosa z Działu Akredytacji Weryfikacji i Certyfikacji Systemów Zarządzania w PCA, wygłosiła prezentację na temat nowelizacji normy ISO 22000, na konferencji „Bezpieczeństwo i jakość żywienia”. Wydarzenie zorganizował Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) w dniu 23 maja 2018 roku w Warszawie, w ramach Dnia Normalizacji Polskiej.

Katarzyna Rokosa w swoim wystąpieniu skupiła się przede wszystkim na najważniejszych zmianach oraz korzyściach płynących z nowelizacji normy ISO 22000 (wersja w języku angielskim zostanie opublikowana przez PKN w styczniu 2019 roku).

Ułatwienia dla biznesu

Wśród istotnych korzyści warto na pewno wymienić nowe podejście do ryzyka, w zakresie którego zastosowano podejście procesowe oparte na cyklu PDCA (ang. plan-do-check-act), zwanego również kołem Deminga. Wyróżniono dwa cykle PDCA, gdzie jeden został umieszczony w drugim. Pierwszy z cykli odnosi się ogólnie do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, natomiast drugi, znajdujący się w nim, do działań operacyjnych opisanych w punkcie 8 normy, czyli do produktu.

Ponadto warto zwrócić uwagę na zmianę w podejściu do zarządzania krytycznymi punktami kontroli, czy postępowanie z produktem zablokowanym.  Dzięki uproszczeniu treści norma ISO 22000 jest teraz łatwiejsza do zrozumienia przez wszystkie zainteresowane strony. Pomyślano również o jej dostosowaniu do potrzeb i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw.

– Wiele organizacji decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, aby skutecznie podnosić jakość świadczonych przez siebie usług, a także podkreślić wagę, jaką w ramach prowadzonej przez siebie działalności przywiązują do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Znowelizowana norma ISO 22000 jest ulepszonym narzędziem do zrozumienia wymagań stawianym organizacjom funkcjonującym w łańcucha żywnościowym. Poprzez usystematyzowane działania dotyczące produkcji bezpiecznej żywności lub opakowań, pozwala ona na wydajniejsze zarządzanie ryzykiem – wyjaśnia Katarzyna Rokosa.

Idzie nowe

Nowelizacja wprowadza zmiany w strukturze najwyższego poziomu HLS (ang. high level structure), co w praktyce oznacza ujednolicenie formatu i zapewnienie spójności między normami, powoduje uproszczenie ich zintegrowanego wykorzystania oraz sprawia, że są one bardziej czytelne i bardziej zrozumiałe dla użytkowników.

– Zastosowano ten sam format, jaki mają normy dotyczące systemów zarządzania, które będą teraz posiadały identyczną strukturę tekstów wspólnych, terminów i definicji. Zmiana ta pozwoli na łatwiejszą certyfikację firm, które chcą dostosować swoją działalność do kilku norm, takich jak ISO 9000 i ISO 22000 – dodaje Katarzyna Rokosa.

Na tym nie koniec. Na poziomie operacyjnym w rozbudowanym punkcie normy, zawarto wytyczne pokrywające się z zasadami HACCP (ang. hazard analysis and critical control points), opisanymi w Codex Alimentarius. Przy ustanawianiu Programu Warunków Wstępnych także wskazano na możliwość zastosowania specyfikacji technicznej ISO/TS 22002.

Wartym odnotowania jest również fakt, że zaktualizowano terminy, które dotychczas uznane były za potencjalnie mylące oraz zastosowano wyjaśnienia dotyczące różnic pomiędzy Krytycznymi Punktami Kontroli, Programami Wstępnymi oraz Operacyjnymi Programami Wstępnymi.

Więcej informacji na temat konferencji oraz poruszanych tematów znaleźć można na stronie internetowej:

https://www.pkn.pl/informacje/2018/05/dnp-2018-konferencja-jakosc-i-bezpieczenstwo-zywnosci

Powrót