Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Polskie Centrum Akredytacji na targach EuroLab 2018 20-03-2018

Jak co roku Polskie Centrum Akredytacji wzięło czynny udział w targach EuroLab 2018.
Przez cały czas trwania targów od 14.03.2018 do 16.03.2018 czynne było stanowisko Polskiego Centrum Akredytacji, na którym przedstawiciele naszej organizacji udzielali wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników oraz klientów targów. W tym roku pytanie te koncentrowały się wyjątkowo na zagadnieniach dotyczących zmian wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Przewidywane zainteresowanie tym tematem było powodem przygotowania przez Polskie Centrum Akredytacji i wygłoszenia na targach referatów na temat zagadnień będących przedmiotem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Tematami tymi były nowe zagadnienia normy:
1. Stwierdzenie zgodności z wyspecyfikowanym wymaganiem - zasada podejmowania decyzji. Wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – temat ten przedstawiła Anna Kęsik, Koordynator Dział Akredytacji Badań Chemicznych, PCA.
2. Działania laboratorium odnoszące się do ryzyk oraz szans - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, były przedmiotem referatu przedstawionego przez Katarzynę Wiśniewską, Koordynator Dział Akredytacji Wzorcowań, PCA.

„Podczas tegorocznych targów EuroLab staraliśmy się wybrać dwa tematy merytoryczne … To była nowa koncepcja wprowadzona w normie ISO 9001, czyli podejście oparte na ryzyku. Drugim tematem, który wybraliśmy jest kwestia tzw. stwierdzeń zgodności z wymaganiami, które laboratoria przedstawiają w sprawozdaniach z badań i wzorcowań na życzenie klientów..”- powiedziała Hanna Tugi, kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, PCA.

Prezentacje Polskiego Centrum Akredytacji były przedstawione w dwóch sesjach, a udział zainteresowanych przerósł oczekiwania organizatorów oraz nas samych. Sala, w której odbyły się prezentacje była wypełniona po brzegi, co świadczy, że problematyka wystąpień została bardzo adekwatnie i dobrze dobrana do potrzeb tematycznych targów.

Targi EuroLab 2018 obchodziły swój Jubileusz 20-lecia. Polskie Centrum Akredytacji, które nieprzerwanie uczestniczy od wielu lat w kolejnych edycjach targów otrzymało wyróżnienie w postaci pamiątkowej statuetki, którą odebrał z rąk Organizatorów Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Andrzej Kolasa.

 

Relacja z targów EuroLab 2018

Wypowiedź H.Tugi >>

 

Powrót