Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących osoby.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby.
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących systemy i weryfikatorami EMAS. 
Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek inspekcyjnych.
Spotkanie PCA z przedstawicielami laboratoriów badawczych.
Relacja ze spotkania z przedstawicielami akredytowanych przez PCA laboratoriów wykonujących badania chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne oraz właściwości fizycznych, a także zajmujące się pobieraniem próbek wyrobów konsumpcyjnych - w tym żywności.
Spotkanie PCA z przedstawicielami laboratoriów badawczych.
Relacja ze spotkania z przedstawicielami akredytowanych przez PCA laboratoriów wykonujących badania chemiczne i właściwości fizycznych oraz pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, odpadów i paliw stałych, ciekłych i gazowych.
Spotkanie PCA z przedstawicielami laboratoriów wzorcujących.
Relacja ze spotkania z przedstawicielami akredytowanych przez PCA laboratoriów wzorcujących i audytorami.
05 kwietnia 2013

Spotkanie

Spotkanie z podmiotami zainteresowanymi akredytacją do CPR.
  1  2  3  4  5