Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z jednostkami certyfikującymi systemy i weryfikatorami EMAS 21-11-2013

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek certyfikujących systemy i weryfikatorami EMAS. 

Termin: 21.11.2013 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 • Zmiana wymagań akredytacyjnych i nowe wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania:
  • IAF MD 5:2013 wyd. 2 Dokument obowiązkowy dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS
  • IAF MD 11:2013 wyd. 1 Dokument obowiązkowy dotyczący zastosowania ISO/IEC 17021:2011 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania
  • ISO/IEC TS 17021-2:2012 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania - Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego
  • ISO/IEC TS 17021-3:2013 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania - Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością
 • Nowelizacja ISO/TS 22003
 • Ocena zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej systemy zarządzania – IAF MD 10 wyd. 1 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021
 • Nowelizacja DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Wymagania szczegółowe
 • Opinie EA CC i IAF TC dot. obszaru działania JCS (FAQ). Informacje z posiedzeń komitetów EA CC i IAF TC
 • Informacje z posiedzeń komitetu  FALB  IAF TC
 • Wdrożenie nowych zasad dotyczących próbkowania działalności JCS do obserwacji -  realizacja obserwacji
 • Obszary działalności JCS, w których PCA stwierdza problemy:
  • zapewnienie publicznego dostępu do informacji o udzielonych, zawieszonych i cofniętych certyfikacjach
  • przydział zadań dla poszczególnych członków zespołów auditujących
  • kalkulowanie czasu trwania auditów wielozmianowych / wielodziałowych
 • Wdrożenie nowych wymagań akredytacyjnych DAVE-01
 • Obszary działalności EAMS, w których PCA stwierdza problemy:
  • zgłaszanie działalności weryfikacyjnej zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi
  • sektorowe dokumenty referencyjne

Liczba uczestników: 31

Powrót