Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych 21-10-2013

W sali konferencyjnej Tower-Service - z udziałem 249 osób z całej Polski - odbyło się 21 października br., drugie w tym roku, branżowe spotkanie specjalistów Polskiego Centrum Akredytacji z przedstawicielami akredytowanych przez PCA laboratoriów badawczych. Tym razem były to laboratoria wykonujące badania: chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne oraz właściwości fizycznych, a także zajmujące się pobieraniem próbek wyrobów konsumpcyjnych - w tym żywności.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych - specjaliści z branży badań, reprezentowanej przez zaproszone do udziału w spotkaniu - laboratoria badawcze.
 

Tematyka wykładów:

 1. Znowelizowane kryteria oceny kompetencji laboratoriów badawczych - Tadeusz Matras
 2. Zmiany w znowelizowanym dokumencie DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości - Katarzyna Szymańska
 3. Zmiany w znowelizowanym dokumencie DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej - Kamila Skrzypczak-Zbiciak
 4. Zasady wyboru i stosowania przez laboratoria metod badawczych oraz dokumentowania wyników badań w sprawozdaniach - T. Matras
 5. Ocena kompetencji do realizacji badań w obszarach regulowanych prawnie - Hanna Tugi
 6. Możliwości techniczne - siły i środki laboratorium (istotne elementy systemu zarządzania, decydujące o wykazaniu przez laboratorium kompetencji) - Aneta Suchocka
 7. Opis kompetencji laboratoriów, prezentowanych w zakresach akredytacji, do badań i pobierania próbek - K.Skrzypczak-Zbiciak

 

Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z możliwości bezpośredniej rozmowy z ekspertami z Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCA, zadawania im pytań oraz przedyskutowania zagadnień systemu zarządzania i kompetencji laboratoriów - w ramach trzech stanowisk problemowych:

 • Metody badawcze. Kompetencje do realizacji metod badań chemicznych i właściwości fizycznych oraz pobierania próbek wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych do badań - w tym żywności (Kamila Skrzypczak-Zbiciak, Aneta Suchocka, Katarzyna Kalinowska)
 • Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne (Katarzyna Szymańska, Elżbieta Polkowska, Hanna Tugi)
 • Spójność pomiarowa i szacowanie niepewności pomiarów w metodach badawczych (Maria Szafran)

Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety oceniającej jego merytoryczną i logistyczną stronę. Spośród 249 słuchaczy, ankiety wypełniło i oddało 99 osób. Średnia ocen wyniosła 4,43 (oceny w skali 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze). Wszystkie uwagi - szczególnie te krytyczne - i sugestie zawarte w ankietach, np. dotyczące możliwości zadawania pytań prelegentom podczas wykładu, czy też prezentowania większej liczby konkretnych przykładów, będą wzięte pod uwagę podczas organizowania kolejnych spotkań.

 
Powrót