Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych 27-05-2013

Na nasze zaproszenie, do mieszczącego się w centrum Warszawy wieżowca Tower-Service, przybyło z całej Polski blisko 250 przedstawicieli laboratoriów wykonujących badania chemiczne i właściwości fizycznych oraz pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, odpadów i paliw stałych, ciekłych i gazowych.

27 maja br. odbyło się pierwsze w tym roku (ale już trzecie z kolei), branżowe spotkanie ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji, z przedstawicielami akredytowanych przez PCA laboratoriów badawczych. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski oraz kierownictwo i pracownicy Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych - specjaliści branży badań, reprezentowanej przez zaproszone do udziału w spotkaniu - laboratoria badawcze.

Spotkanie rozpoczął Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych (AB) - opiekun merytoryczny i czuwający nad jego sprawnym przebiegiem. Przywitał uczestników i przedstawił zarys tematyczny oraz cele spotkania.

Wszyscy uczestnicy, zgodnie z przyjętą formułą, otrzymali - płytę CD z kompletem prezentacji przedstawianych w trakcie spotkania (są one również dostępne pod linkiem, umieszczonym w niniejszym artykule), dlatego też poniżej prezentujemy tylko zakres tematyczny wystąpień, bez ich szczegółowego omawiania.

Zagadnienia merytoryczne prezentowane w trakcie spotkania zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:

 1. Znowelizowane kryteria oceny kompetencji laboratoriów badawczych.
  Składał się z trzech prezentacji. Pierwsza, autorstwa T. Matrasa, dotyczyła zmian w dokumentach: DA-01, DA-08 i DAB-07. Druga, wygłoszona przez Hannę Tugi, zastępcę kierownika Działu AB, omawiała zmiany w dokumencie DA-05. Trzecia, przygotowana przez Marię Szafran, koordynatora w Dziale AB, dotyczyła nowelizacji dokumentu DA-06.
 2. Ocena kompetencji do realizacji badań w obszarach regulowanych prawnie.
  Ten blok obejmował tylko jedną prezentację - Anny Kęsik, asystenta ds. procesu w Dziale AB, która na wstępie wyjaśniła różnicę między obszarem regulowanym a dobrowolnym. Po czym omówiła m.in. metody badań w obszarze regulowanym, kwestię przydatności wyniku badania do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz informacje w sprawozdaniu z badań, istotne dla interpretacji i wykorzystania wyniku badania.
 3. Wybrane elementy kompetencji laboratoriów badawczych.
  Tu ponownie wysłuchaliśmy trzech prezentacji. T. Matras przedstawił metody badawcze i dokumentowanie wyników badań. Teresa Parol, kierownik Zespołu w Dziale AB, omówiła problematykę możliwości technicznych - sił i środków laboratorium. Natomiast A. Kęsik omówiła kwestie opisu kompetencji do badań i pobierania próbek.

Po dwóch pierwszych, wprowadzających wystąpieniach, uczestnicy spotkania mieli do wyboru: wysłuchanie kolejnej prezentacji lub skorzystanie z możliwości bezpośredniej rozmowy z ekspertami z Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCA, zadawania im pytań oraz przedyskutowania z nimi zagadnień systemu zarządzania i kompetencji laboratoriów - w ramach trzech stanowisk problemowych:

 1. Metody badawcze. Kompetencje do realizacji metod badań chemicznych i właściwości fizycznych oraz pobierania próbek wody, ścieków, gleby, odpadów oraz paliw stałych, ciekłych i gazowych.
  (Katarzyna Perka, Teresa Parol)
 2. Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne.
  (Hanna Tugi, Tadeusz Matras)
 3. Spójność pomiarowa i szacowanie niepewności pomiarów w metodach badawczych.
  (Maria Szafran, Kamila Skrzypczak-Zbiciak)


Wyniki ankiety, o której wypełnienie poprosiliśmy uczestników spotkania wskazują, że spotkanie spełniło oczekiwania ich przeważającej części. Większość była ze spotkania bardzo zadowolona - średnia ocen w skali od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) wyniosła 4,49. 104 osoby, spośród 109, które wypełniły ankietę, odpowiedziało "tak" na pytanie: "Czy tematyka zawarta w programie spełnia Państwa oczekiwania?". Podobnie pozytywne opinie dotyczyły zaspokojenia potrzeby bezpośredniego dostępu do ekspertów PCA.

- Wszystkie spostrzeżenia i uwagi zawarte w ankietach będą przez nas uważnie przeanalizowane, by następne spotkania były oceniane jeszcze lepiej - zapewnia dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 10 października br., gośćmi PCA będą przedstawiciele laboratoriów badających żywność, wodę pitną, bezpieczeństwo zdrowia i bezpieczeństwo ogólne.
 

Powrót