Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferty pracy

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje Kandydatów do pracy w Biurze ds. Akredytacji w obszarach:

 • akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, osoby oraz systemy zarządzania;
 • akredytacji jednostek inspekcyjnych;
 • akredytacji laboratoriów wykonujących badania mechaniczne i fizyczne;

Jako jedyna krajowa jednostka akredytująca Polskie Centrum Akredytacji oferuje:

 • możliwość rozwoju zawodowego i nabywania doświadczenia na różnych poziomach procesów akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu akredytacji;
 • zdobycie uprawnień auditora jednostki akredytującej oraz ewaluatora Europejskiej Organizacji ds. Akredytacji (EA);
 • pracę niezwykle ciekawą, ambitną i stwarzającą wyzwania, realizowaną w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, a także dającą możliwość szerokiego kontaktu z krajowymi i zagranicznymi organizacjami technicznymi oraz regulatorami tworzącymi prawo w obszarach akredytacji;
 • możliwość udziału w ocenach jednostek w roli auditora wiodącego i przedstawiciela jednostki akredytującej;
 • możliwość zdobywania wiedzy w ramach szkoleń, udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz pracach międzynarodowych komitetów i grup roboczych ds. akredytacji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie wraz z „13 pensją”;
 • pakiet świadczeń dodatkowych (w tym możliwość dodatkowego ubezpieczenia na życie, karty sportowe);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.

Miejsce zatrudnienia: Warszawa.

Główne zadania na stanowisku:

 • zarządzanie procesami akredytacji i nadzoru jednostek oceniających zgodność;
 • utrzymywanie kontaktów z jednostkami - klientami PCA i zespołami auditorów;
 • organizowanie i udział w ocenach jednostek;
 • weryfikacja merytoryczna wyników ocen realizowanych przez zespoły auditorów PCA;
 • udział w opracowywaniu i opiniowaniu procedur oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem systemu akredytacji, w tym programów akredytacji;
 • monitorowanie stanu i zmian wymagań akredytacyjnych i międzynarodowych zasad funkcjonowania systemów akredytacji;
 • weryfikacja i analiza uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania jednostek w ramach krajowych i międzynarodowych programów oceny zgodności;
 • bieżący kontakt z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ds. akredytacji oraz organami regulacyjnymi funkcjonującymi w obszarze działania jednostek.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: wyższe II stopnia - preferowane wykształcenie techniczne;
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania systemów oceny zgodności w obszarze certyfikacji, inspekcji i/lub badań mechanicznych i fizycznych (zasady funkcjonowania i wymagania dla jednostek certyfikujących, inspekcyjnych i/lub laboratoriów, specyfika biznesowo-techniczna prowadzenia certyfikacji, inspekcji i/lub badań, znajomość procedur certyfikacji, inspekcji i/lub metod badawczych, inne);
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B1, umożliwiająca komunikację i analizę merytoryczną dokumentów;
 • umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows;
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnie i na piśmie, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w realizacji konkretnych procesów certyfikacji, inspekcji i/lub badań;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO17065, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17021-1, PN-EN ISO/IEC 17025;
 • doświadczenie w zakresie auditowania systemów zarzadzania w jednostkach certyfikujących, inspekcyjnych i/lub laboratoriach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w formie elektronicznej na adres: z dopiskiem "OFERTA PRACY"

Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2019 r.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie i podpisanie następującej klauzuli:

„[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-328 Warszawa, moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

 ……………………………………………

         Data i podpis           

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-328 Warszawa, tel. 22 355 70 00, sekretariat@pca.gov.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania współpracy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia.

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Data aktualizacji: 30.04.2019 09:20