Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferty pracy

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi na stanowisku specjalisty

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku:

 • Rozliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (w tym sporządzanie list płac),
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS i US,
 • PFRON (przygotowywanie i wysyłanie deklaracji),
 • Bieżąca analiza wykonania budżetu,
 • Prowadzenie prostych postępowań przetargowych dotyczących usług szkoleniowych i z zakresu HR,
 • Prowadzenie rejestru szkoleń,
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów i zestawień,
 • Monitorowanie wyników prowadzonych działań.

Od kandydata oczekujemy:

 • dobrej znajomości obsługi programu SYMFONIA ERP (Kadry i Płace),
 • min. 2 letniego doświadczenia w samodzielnej obsłudze płac,
 • wyższego wykształcenia I stopnia kierunkowego np.: ZZL, administracja, ekonomia lub pokrewne,
 • dobrej organizacji własnej pracy, dokładności, odpowiedzialności, samodzielności,
 • dobrego funkcjonowania w zespole,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • znajomości programu Płatnik oraz pakietu MS Office (przede wszystkim Excel).

Dodatkowe atuty:

 • wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów podatkowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę umożliwiającą rozwój osobisty, nabywanie doświadczenia zawodowego i doskonalenia kompetencji,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz realizacji własnych pomysłów,
 • stabilność zatrudnienia,
 • pakiet świadczeń dodatkowych (w tym kartę sportową, pakiet świadczeń socjalnych, możliwość skorzystania z pożyczek na preferencyjnych zasadach, możliwość dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV w formie elektronicznej na adres e-mail:

z dopiskiem "OFERTA PRACY w Wydziale HR"

Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2019 r.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie i podpisanie następującej klauzuli:

Klauzula zgody:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

……………………………………………….……
            Data i podpis kandydata

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, tel. 22 355 70 00, .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych od pracownika jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona ich podaniem. 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.


 

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje kandydatów do pracy w recepcji

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku:

 • dbanie o wizerunek firmy,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania recepcji,
 • osobista, telefoniczna i mailowa obsługa klientów (krajowi i zagraniczni),
 • zamówienia artykułów biurowych i spożywczych,
 • obsługa kancelarii (odpowiedzialność za obieg dokumentów w organizacji),
 • zarządzanie salami konferencyjnymi i ich przygotowaniem,
 • wspieranie zespołu zarządzania obiektem oraz pracowników ochrony, osób sprzątających, w realizacji bieżących zadań,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Pracodawcę,
 • współpraca z pozostałymi działami firmy.

Od kandydatki/ta na stanowisko oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegłej obsługi programów MS Office,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikacją mailową i telefoniczną,
 • prawa jazdy kat. B,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • komunikatywności i otwartości,
 • dobrej organizacji pracy,
 • dobrego funkcjonowania w zespole,
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę umożliwiającą rozwój osobisty, nabywanie doświadczenia zawodowego i doskonalenia kompetencji,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz realizacji własnych pomysłów,
 • stabilność zatrudnienia,
 • pakiet świadczeń dodatkowych (w tym kartę sportową, pakiet świadczeń socjalnych, możliwość skorzystania z pożyczek na preferencyjnych zasadach, możliwość dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV w formie elektronicznej na adres e-mail:

z dopiskiem "OFERTA PRACY w Wydziale PP"

Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie i podpisanie następującej klauzuli:

Klauzula zgody:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

……………………………………………….……
            Data i podpis kandydata

 

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, tel. 22 355 70 00, .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych od pracownika jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona ich podaniem. 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.


 

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje kandydatów do pracy w Biurze ds. Akredytacji 

na stanowiska: administratora procesu i asystenta ds. procesu

 

Jako jedyna krajowa jednostka akredytująca Polskie Centrum Akredytacji oferuje:

 • możliwość rozwoju zawodowego i nabywania doświadczenia na różnych poziomach procesów akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu akredytacji;
 • zdobycie uprawnień auditora jednostki akredytującej oraz ewaluatora Europejskiej Organizacji ds. Akredytacji (EA);
 • pracę niezwykle ciekawą, ambitną i stwarzającą wyzwania, realizowaną w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, a także dającą możliwość szerokiego kontaktu z krajowymi i zagranicznymi organizacjami technicznymi oraz regulatorami tworzącymi prawo w obszarach akredytacji;
 • możliwość udziału w ocenach jednostek w roli auditora wiodącego i przedstawiciela jednostki akredytującej;
 • możliwość zdobywania wiedzy w ramach szkoleń, udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz pracach międzynarodowych komitetów i grup roboczych ds. akredytacji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie wraz z „13 pensją”;
 • pakiet świadczeń dodatkowych (w tym możliwość dodatkowego ubezpieczenia na życie, karty sportowe);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.

Miejsce zatrudnienia: Warszawa.

Główne zadania na stanowisku:

 • zarządzanie procesami akredytacji i nadzoru jednostek oceniających zgodność;
 • utrzymywanie kontaktów z jednostkami - klientami PCA i zespołami auditorów;
 • organizowanie i udział w ocenach jednostek;
 • weryfikacja merytoryczna wyników ocen realizowanych przez zespoły auditorów PCA;
 • udział w opracowywaniu i opiniowaniu procedur oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem systemu akredytacji, w tym programów akredytacji;
 • monitorowanie stanu i zmian wymagań akredytacyjnych i międzynarodowych zasad funkcjonowania systemów akredytacji;
 • weryfikacja i analiza uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania jednostek w ramach krajowych i międzynarodowych programów oceny zgodności;
 • bieżący kontakt z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ds. akredytacji oraz organami regulacyjnymi funkcjonującymi w obszarze działania jednostek.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: wyższe II stopnia - preferowane wykształcenie techniczne;
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania systemów oceny zgodności w obszarze badań mechanicznych i fizycznych (zasady funkcjonowania i wymagania dla laboratoriów, specyfika biznesowo-techniczna prowadzenia badań, znajomość procedur i metod badawczych, inne);
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B1, umożliwiająca komunikację i analizę merytoryczną dokumentów;
 • umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows;
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnie i na piśmie, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w realizacji konkretnych procesów certyfikacji, inspekcji i/lub badań;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025;
 • doświadczenie w zakresie auditowania systemów zarzadzania w jednostkach certyfikujących, inspekcyjnych i/lub laboratoriach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w formie elektronicznej na adres: 

z dopiskiem "OFERTA PRACY"

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2019 r.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie i podpisanie następującej klauzuli:

„[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

                                                                                                                  ……………………………………………

Data i podpis

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, tel. 22 355 70 00, .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania współpracy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia.

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Data aktualizacji: 10.10.2019 16:19