Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Nr postępowania Tytuł Data zamieszczenia Data składania ofert
PP-AP-2213-1/2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi kompleksowej, całodobowej ochrony nieruchomości.
2013-11-20
PP-AP-12/11/2013
Zawiadomienie o wynikach postępowania dot. dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego PCA za 2013 rok.
2013-11-12
PP-AP-2214-2/2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. kompleksowego świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości.
2013-08-08
PP-AP-03/07/2013
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCA, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
2013-07-03
PP-AP-21/03/2013
2013-03-21
PP-AP-12/02/2013
2013-02-12
PP-AP-22/11/2012
2012-11-22
PP-AP-09/02/2011
2011-02-09
PP-AP-09/11/2007
Informujemy o wynikach Konkursu "Projekt raportu rocznego i ulotki informacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji".
2007-11-09
PP-10692-AP/2007
Polskie Centrum Akredytacji informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2007-10-25