Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Przetargi rozstrzygnięte

Rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych

PCA, ogłasza zamówienie na usługę społeczną wskazaną w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, do której zastosowanie mają przepisy działu III rozdziału 6 art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych dla pracowników Polskiego Centrum Akredytacji oraz osób współpracujących z Polskim Centrum Akredytacji na podstawie umów cywilno-prawnych.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - na rezerwację i sprzedaż miejsc hotelowych Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Załącznik nr 1 Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Załącznik nr 2 Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Załącznik nr 3 Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Załącznik nr 4 Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Załącznik nr 5 Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Załącznik nr 6 Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Załącznik nr 7 Kliknij aby pobrać plik 2017-08-23
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2017-09-12
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2017-08-30
Powrót Kliknij aby pobrać plik