Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Zapytania rozstrzygnięte

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: PI.261.1.1.2015.KD

Polskie Centrum Akredytacji zawiadamia, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem było udostępnienie 2 szt. kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, skaner, drukarka) oraz ich obsługi serwisowej przez okres 36 miesięcy, po przeprowadzeniu analizy i oceny ofert, wybrano ofertę firmy: Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W wyniku postępowania, oferty złożyło osiem firm, z których wszystkie spełniały wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym:

 1. Copiers Serices S.C. - Warszawa
 2. Madax Plus Sp. o.o. - Warszawa
 3. Kofax 2 Sp.j. - Warszawa
 4. Digital Solutions Dystrybucja Sp. z o.o. - Warszawa
 5. Copy-Q S.C. - Warszawa
 6. Faxonix S.C. - Warszawa
 7. Copy Control Service S.C. - Warszawa
 8. ABM System Sp. z o.o. - Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, która była najniższa przy założeniu i sposobie oceny ofert opisanym w zapytaniu ofertowym. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert. 

 

 

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego: PK.261.1.2015.AM

Polskie Centrum Akredytacji zawiadamia, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie dla pracowników PCA specjalistycznych lektoratów z języka angielskiego w latach 2015-2016, po przeprowadzeniu analizy i oceny ofert, wybrano ofertę:

L2 Language Consulting Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 8/17
00-590 Warszawa.


W wyniku postępowania, oferty złożyło pięć firm, z których wszystkie spełniały wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym:

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, która była najniższa przy najwyższej jakości oferowanych usług. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert. 

 1. GLOBAL SCHOOL, Szkoła Języków Obcych, ul. Żeromskiego 26, Ożarów Mazowiecki
 2. JĘZYKI ŚWIATA, Ośrodek Nauczania Języków Obcych, Katarzyna Anna Kowalczuk,ul. Sienkiewicza 49 lok.312; Białystok
 3. Language Consulting Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 8/17, Warszawa
 4. HUTHINSON INSTITUTE URBANICA TOWER, ul. Wróblewskiego 18, Łódź
 5. BRITISH COUNCIL Szkoła Języka Angielskiego, Aleje Jerozolimskie 59,Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, która była najniższa przy najwyższej jakości oferowanych usług. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Przygotowanie koncepcji promocji Systemu e-Akredytacja PI.261.25.2018

Zamówienie dotyczy świadczenia usług przygotowania Koncepcji Promocji oraz materiałów promocyjnych dotyczących Systemu "e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności".

Celem kampanii promocyjnej będzie rozpowszechnienie wiedzy o Systemie e-Akredytacja wśród grupy docelowej.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

STAMPFLI POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 99 lok. 31
02-001 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 09.07.2018
oferowana cena: 30000 zł netto
suma punktów: 96
Uwaga! Wybrany podmiot odmówił podpisania umowy.

Wybrano kolejną ofertę:

Rotoco Robert Toczyski 
ul. Dwudziestolatków 2m 12 
02-157 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 04.07.2018
oferowana cena: 30000 zł netto
suma punktów: 89

Data aktualizacji: 17.10.2018 10:03