Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

W dwumiesięczniku LAB - laboratoria, aparatura, badania (3/2018) można również przeczytać artykuł opracowany przez Tadeusza Matrasa i Katarzynę Wiśniewską z PCA.
W najnowszym wydaniu czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski " (nr 1/2018) ukazał się artykuł Hanny Tugi, Kierownika Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności w PCA, nt. nowego wydania normy ISO/IEC 17025.
Jeżeli wyrób spełnia wymagania przepisów prawnych to każdy producent jest zobowiązany na własną odpowiedzialność oznaczyć ten wyrób znakiem CE.
Badania diagnostyczne są podstawowym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej o stanie zdrowia pacjenta. W Polsce, laboratoriów, które wykonują tego typu badania jest ponad 2 tys., ale tylko 12 z nich posiada akredytację PCA.
W najnowszym wydaniu "Faktów – Magazyn Gospodarczy” ukazał się wywiad z dyrektor PCA, Lucyną Olborską pt. „Rozwijamy się technologicznie i międzynarodowo”.
22 września 2017

Problemy Jakości 9/2017

W najnowszym, wrześniowym wydaniu „Problemów Jakości” opublikowana została wypowiedź dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyny Olborskiej na temat roli akredytacji w zapewnieniu jakości w przemyśle rolno-spożywczym.
19 września 2017

Antydoping w sporcie

Nad procesem uczciwej rywalizacji w Polsce czuwa szereg instytucji, które kontrolują jakość badań.
Nad procesem dopuszczenia pojazdów do ruchu i nad wydawaniem dla nich świadectw homologacyjnych czuwa szereg instytucji. Wielostopniowa ścieżka kontroli ma gwarantować spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
04 lipca 2017

Biotechnologia

W najnowszym wydaniu kwartalnika Biotechnologia zamieszczony został artykuł nt. nowelizowanej normy ISO/IEC 17025 - "System zarządzania laboratoriów -czas na zmiany".
30 czerwca 2017

LAB 3/2017

W najnowszym wydaniu dwumiesięcznika LAB - laboratoria, aparatura, badania (nr 3/2017) zamieszczona została relacja z debaty eksperckiej zorganizowanej przez PCA w związku z obchodami Światowego Dnia Akredytacji.
W czerwcowym wydaniu miesięcznika Materiały Budowlane – konstrukcje, technologie, rynek (nr 6/2017), opublikowano relację z debaty PCA na temat korzyści płynących z akredytacji.
Producent, chcąc wprowadzić zabawki do obrotu zgłasza się do akredytowanego laboratorium badawczego czy akredytowanej jednostki certyfikującej, której specjaliści o kompetencjach potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji dokonują wielu sprawdzeń.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9