Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki oceniające zgodność dla celów notyfikacji

Dokumenty dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji

 • da-11_lista_wymagan.pdf da-11_lista_wymagan.pdf
  Lista wymagań DA-11 wyd. 1 z 2019-03-11
  Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych
 • da-11_4.pdf da-11_4.pdf
  DA-11 wyd. 4 z 2017-11-06
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
  Obowiązuje od 2018-01-06
 • dan-01_3.pdf dan-01_3.pdf
  DAN-01 wyd. 3 z 2019-05-06
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Roz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR)
  Obowiązuje od 2019-07-06
 • dan-02_4.pdf dan-02_4.pdf
  DAN-02 wyd. 4 z 2018-03-21
  Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
  Obowiązuje od 2018-05-20
 • dan-03_3.pdf dan-03_3.pdf
  DAN-03 wyd. 3 z 2017-11-06
  Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
  Obowiązuje od 2018-01-06
 • komunikat-nr-158.pdf komunikat-nr-158.pdf
  Komunikat nr 158 z 2015-02-20
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01
 • komunikat-nr-180.pdf komunikat-nr-180.pdf
  Komunikat nr 180 z 2015-11-24
  Komunikat w sprawie zasad akredytacji do celów notyfikacji w okresie przejściowym
 • komunikat-nr-235.pdf komunikat-nr-235.pdf
  Komunikat nr 235 z 2017-11-06
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-11
 • komunikat-nr-236.pdf komunikat-nr-236.pdf
  Komunikat nr 236 z 2017-11-06
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-03
 • komunikat-nr-251.pdf komunikat-nr-251.pdf
  Komunikat nr 251 z 2018-02-13
  Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze interoperacyjności systemu kolei
 • komunikat-nr-254.pdf komunikat-nr-254.pdf
  Komunikat nr 254 z 2018-03-21
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
 • komunikat-nr-282.pdf komunikat-nr-282.pdf
  Komunikat nr 282 z 2019-04-10
  Komunikat w sprawie ocen w procesach nadzoru nad akredytowanymi jednostkami notyfikowanymi w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2016/797/UE i Dokumentu Technicznego ERA 000MRA1044 ver 1.1
 • komunikat-nr-286.pdf komunikat-nr-286.pdf
  Komunikat nr 286 z 2019-05-06
  Komunikat nr 286 w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)

Formularze dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji

Data aktualizacji: 11.09.2019 10:50