Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Nowelizacja normy ISO/IEC 17025. Kierunki zmian wymagań
Kod szkolenia: PD-16

Cel szkolenia: Przedstawienie nowego podejścia do wymagań w odniesieniu do kompetencji laboratoriów oraz budowy systemu zarzadzania działalnością zasadniczą laboratoriów.

Do kogo jest adresowane szkolenie: Szkolenie jest przeznaczone dla personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz personelu jednostek oceniających zgodność wykorzystujących w swojej działalności badania i/lub wzorcowania, budujących i wdrażających system zarzadzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. W szczególności szkolenie jest dedykowane personelowi akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, które posiadają funkcjonujące systemy zarzadzania i będą zobligowane do wdrożenia znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025.

Forma szkolenia: Wykłady, dyskusja.

Wykładowcy: Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
27.02.2018 r. brak wolnych miejsc
06.03.2018 r. brak wolnych miejsc
10.05.2018 r. rejestracja wkrótce
14.06.2018 r. rejestracja wkrótce
07.09.2018 r. rejestracja wkrótce
Czas trwania: 1 dzień
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 800 zł
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37 00-108 Warszawa
Legenda:
- rejestracja wkrótce
- wolne miejsca
- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.