Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Nowelizacja normy ISO/IEC 17025. Kierunki zmian wymagań
Kod szkolenia: PD-16

Cel szkolenia: Przedstawienie nowego podejścia do wymagań w odniesieniu do kompetencji laboratoriów oraz budowy systemu zarzadzania działalnością zasadniczą laboratoriów.

Do kogo jest adresowane szkolenie: Szkolenie jest przeznaczone dla personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz personelu jednostek oceniających zgodność wykorzystujących w swojej działalności badania i/lub wzorcowania, budujących i wdrażających system zarzadzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. W szczególności szkolenie jest dedykowane personelowi akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, które posiadają funkcjonujące systemy zarzadzania i będą zobligowane do wdrożenia znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025.

Forma szkolenia: Wykłady, dyskusja.

Wykładowcy: Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
27.02.2018 r. brak wolnych miejsc
06.03.2018 r. brak wolnych miejsc
10.05.2018 r. brak wolnych miejsc
14.06.2018 r. brak wolnych miejsc
07.09.2018 r. brak wolnych miejsc
03.10.2018 r. brak wolnych miejsc
20.11.2018 r. brak wolnych miejsc
Czas trwania: 1 dzień
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 800 zł
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37 00-108 Warszawa
Legenda:
- rejestracja wkrótce
- wolne miejsca
- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.