Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Szkolenie kadry dla gospodarki – jakość elementem innowacyjności. Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych
Kod szkolenia: PD-UW-1

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie i/lub ugruntowanie wiedzy na temat spójności pomiarowej oraz jej praktycznego wykorzystania w laboratorium badawczym. Szkolenie będzie obejmować zajęcia praktyczne w laboratorium oraz warsztaty dyskusyjne.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań systemowych w odniesieniu do zapewnienia spójności pomiarowej oraz zdobędą umiejętności w zakresie praktycznych działań związanych z zapewnieniem spójności pomiarów chemicznych, szczególnie w sytuacjach braku certyfikowanych materiałów odniesienia, o właściwościach zgodnych z badanymi w laboratorium obiektach.

Do kogo jest adresowane szkolenie: Szkolenie jest przeznaczone dla personelu technicznego chemicznych laboratoriów badawczych, zajmującego się walidacją procedur badawczych, zainteresowanych szczególnie praktycznymi aspektami zapewniania spójności pomiarowej.

Forma szkolenia: Wykłady, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne.

Wykładowcy: Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji i Uniwersytetu Warszawskiego.

Terminy szkoleń Szczegóły
10.12-12.12.2018 r. formularz zgłoszeniowy
Czas trwania: 3 dni
Liczba uczestników: 15 - 20 osób
Cena: 1600 zł
Miejsce szkolenia: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa
Legenda:
- rejestracja wkrótce
- wolne miejsca
- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.