Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Szkolenia kadry dla gospodarki – jakość elementem innowacyjności – Szacowanie niepewności pomiaru w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych
Kod szkolenia: PD-UW-2

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie i/lub ugruntowanie wiedzy na temat praktyki budowania budżetu niepewności oraz szacowania niepewności dla konkretnej procedury analitycznej. Szkolenie będzie obejmować zajęcia praktyczne w laboratorium oraz warsztaty z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań systemowych w odniesieniu do szacowania niepewności oraz zdobędą umiejętności w zakresie praktycznego budowania budżetu niepewności dla wybranej procedury pomiarowej.

Do kogo jest adresowane szkolenie: Szkolenie jest przeznaczone dla personelu technicznego chemicznych laboratoriów badawczych, zajmującego się walidacją procedur badawczych, zainteresowanych szczególnie praktycznym szacowanie niepewności wyników pomiarów.

Forma szkolenia: Wykłady, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne.

Wykładowcy: Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji i Uniwersytetu Warszawskiego.

Terminy szkoleń Szczegóły
16.04-18.04.2018 r. brak wolnych miejsc
12.11-14.11.2018 r. brak wolnych miejsc
Czas trwania: 3 dni
Liczba uczestników: 15 - 20 osób
Cena: 1600 zł
Miejsce szkolenia: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa
Legenda:
- rejestracja wkrótce
- wolne miejsca
- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.