Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Audit wewnętrzny w laboratorium
Kod szkolenia: PD-2

Cel szkolenia:

Umożliwienie zrozumienia procesu auditu wewnętrznego i jego znaczenia w systemie zarządzania w laboratoriach.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili w podstawowym zakresie planować i przeprowadzać audity wewnętrzne tj.:

 • zarządzanie programem auditów;
 • przeprowadzanie spotkania otwierającego i zamykającego;
 • wybór metod auditowania;
 • identyfikowanie i definiowanie niezgodności;
 • prowadzenie zapisów z auditów;
 • przygotowywanie raportu z auditu;
 • przeprowadzanie działań poauditowych;
 • określanie i monitorowanie kompetencji auditorów wewnętrznych.

Uczestnikom zostaną przedstawione zasady oceny auditów wewnętrznych przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji.

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Szkolenie jest przewidziane dla każdego, kto jest zainteresowany prowadzeniem auditów wewnętrznych w laboratoriach. Od uczestników jest wymagana podstawowa znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Forma szkolenia:

Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, aranżowanie sytuacji, odgrywanie ról. Szkolenie zakończone testem.

Wykładowcy:

Pracownicy PCA.

 
Terminy szkoleń Szczegóły
13.05-14.05.2019 r. brak wolnych miejsc
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1300 zł
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37 00-108 Warszawa
Legenda:
- rejestracja wkrótce
- wolne miejsca
- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, 2 obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem. Przykładowe hotele >>

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.