Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 NOWOŚĆ
Kod szkolenia: PD-17 2019

Cel szkolenia: Przedstawienie nowego podejścia do wymagań w odniesieniu do kompetencji laboratoriów oraz budowy systemu zarzadzania działalnością zasadniczą laboratoriów.

Do kogo jest adresowane szkolenie: Szkolenie jest przeznaczone dla personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz personelu jednostek oceniających zgodność wykorzystujących w swojej działalności badania i/lub wzorcowania, budujących i wdrażających system zarzadzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. W szczególności szkolenie jest dedykowane personelowi akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, które posiadają funkcjonujące systemy zarzadzania i będą zobligowane do wdrożenia znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025.

Forma szkolenia: Wykłady, dyskusja.

Wykładowcy: Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
29.03.2019 r. brak wolnych miejsc
17.04.2019 r. brak wolnych miejsc
31.05.2019 r. brak wolnych miejsc
Czas trwania: 1 dzień
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 800 zł
Miejsce szkolenia: Polskie Centrum Akredytacji
Ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa
Legenda:
- rejestracja wkrótce
- wolne miejsca
- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.