Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Szkolenie dla auditorów wiodących PCA
Kod szkolenia: PD-9

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu oceny jako auditor wiodący PCA w obszarze normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i opanują umiejętności zapewniające:

 • prowadzenie spotkania otwierającego;
 • skuteczne planowanie auditu;
 • konstruktywne rozwiązywanie trudnych sytuacji na audicie;
 • definiowanie i klasyfikowanie niezgodności;
 • przekazanie wyników auditu organizacji auditowanej;
 • opracowanie raportu z auditu.
 • Uczestnikom zostaną przedstawione procedury dotyczące zasad prowadzenia ocen w procesie akredytacji i nadzoru przez Polskie Centrum Akredytacji.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • ukończenie z pozytywnym wynikiem szkolenia dla audytorów PD-7 prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • doświadczenie w prowadzeniu ocen (audytowaniu) jako audytor PCA w obszarze normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • PCA weryfikuje i potwierdza uczestnictwo w ww. szkoleniu 3 tygodnie przed terminem szkolenia.

Forma szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatów poprzedzonych krótkimi wykładami, licznymi interaktywnymi ćwiczeniami, dyskusją oraz analizą przypadków, dzięki czemu będą uczestnicy będą mogli przedyskutować problemy pojawiające podczas prowadzenia oceny. Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie otrzymają od organizatora zadanie, które w formie prezentacji, przedstawią podczas szkolenia.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA, psycholog biznesu

Terminy szkoleń Szczegóły
23-25.11.2021 r. Rejestracja wkrótce rejestracja wkrótce
Czas trwania: 3 dni
Liczba uczestników: 10 - 15 osób
Cena: 1500 zł
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on-line
-
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie on-line.