Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

System zarządzania w jednostce certyfikującej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012
Kod szkolenia: PD-10

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych niezbędnych do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania w jednostce certyfikującej osoby.

Tematy szkolenia:

  • zasady dokumentowania systemu zarządzania;
  • programy certyfikacji;
  • powiązania pomiędzy szkoleniami, egzaminem, a certyfikacją w aspekcie bezstronności;
  • audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania;
  • procedura akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Do personelu odpowiedzialnego za wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania w akredytowanych jednostkach certyfikujących osoby lub do personelu jednostek zamierzających wdrożyć system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17024.

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
01-02.12.2021 r. Rejestracja wkrótce rejestracja wkrótce
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 10 - 15 osób
Cena: 1100 zł
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on-line
-
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie on-line.