Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

System zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
Kod szkolenia: PD-6

Cel szkolenia:

  • Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby.
  • Przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Tematy szkolenia:

  • struktury bezstronne;
  • kompetencje techniczne jednostki;
  • formułowanie zakresu akredytacji;
  • doskonalenie systemu poprzez audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania, działania korygujące i zapobiegawcze.

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Do personelu odpowiedzialnego za utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania i działań technicznych w jednostce certyfikującej wyroby lub do personelu nowo zatrudnionego w jednostkach certyfikujących wyroby.

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
10-11.05.2022 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1100 zł
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on-line
-
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem. Przykładowe hotele >>

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.