Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Metrologia - nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach
Kod szkolenia: PD-15

Cel szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą przygotowani merytorycznie do ponoszenia odpowiedzialności za realizację procesu nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach. Nabędą umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz projektowania procedur stosowanych w procesie nadzorowania wyposażenia pomiarowego wg wymagań określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025.

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Personel techniczny i kierowniczy laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Forma szkolenia:
Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA

 

Terminy szkoleń Szczegóły
21-22.03.2022 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
25-26.05.2022 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
10-11.10.2022 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1300 zł
Miejsce szkolenia: Szkolenie
on-line
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w formie online