Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

FALB

FALB - Forum of Accreditation and Licensing Bodies - składa się z jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Podstawą działania FALB jest art. 30, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. (Rozporządzeniem EMAS), do zadań FALB należy:

  • zapewnienie spójności procedur związanych z akredytacją lub licencjonowaniem weryfikatorów środowiskowych, w tym związanych z odmową udzielenia akredytacji lub licencji, jej zawieszeniem i cofnięciem,
  • zapewnienie spójności procedur związanych z nadzorem nad czynnościami przeprowadzanymi przez akredytowanych lub licencjonowanych weryfikatorów środowiskowych,
  • opracowanie wytycznych w kwestiach należących do kompetencji jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących.

FALB organizuje również ocenę wzajemną w odniesieniu do akredytacji i licencjonowania weryfikatorów środowiskowych na mocy Rozporządzenia EMAS. Ocena ta jest prowadzona regularnie raz na cztery lata. Raporty z tych ocen są przekazywane Komisji.
 

Data aktualizacji: 16.10.2015 09:49