Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

IAF

IAF - International Accreditation Forum jest międzynarodową organizacją zrzeszającą jednostki akredytujące, prowadzące akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby i usługi, jednostek certyfikujących osoby i inne programy z zakresu oceny zgodności.

Członkami IAF są:

  • uznane krajowe jednostki akredytujące z całego świata;
  • przedstawiciele przemysłu;
  • przedstawiciele akredytowanych jednostek certyfikujących.

Zadaniem IAF jest rozwój światowego programu oceny zgodności, promującego usuwanie technicznych barier w handlu oraz wspieranie handlu, zgodnie z polityką Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). Jest to możliwe dzięki utworzeniu porozumienia o wzajemnym uznawaniu IAF MLA (IAF Multilateral Recognition Arrangement), opartego na równoważności programów akredytacji prowadzonych przez zrzeszone w IAF jednostki akredytujące, weryfikowanego w ramach wzajemnej oceny tych jednostek (peer-evaluation).

IAF promuje międzynarodowe uznawanie akredytacji udzielonych przez jednostki akredytujące, będące sygnatariuszami porozumienia IAF MLA. Celem IAF jest opracowanie skutecznego systemu, zgodnie z którym certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki oceniające zgodność w jednej części świata, byłyby akceptowane w każdej innej części świata. W związku z tym, że akredytacja jest coraz częściej wykorzystywana przez rządy krajów oraz przez rynek jako przejrzyste i niezależne narzędzie do oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność, rolą IAF jest zapewnienie technicznych podstaw dla międzynarodowego uznawania kompetencji jednostek akredytowanych przez jej członków - w myśl zasady "raz badany lub certyfikowany - wszędzie akceptowany".

Wszyscy członkowie IAF są zobowiązani do stosowania w swoich działaniach, polityk i procedur, wspierających handel, zgodnie z porozumieniem Światowej Organizacji Handlu, dotyczącym technicznych barier w handlu (Technical Barriers to Trade). Zarówno jednostki akredytujące, jak i jednostki certyfikujące/ rejestrujące, są zobowiązane do opracowywania obowiązujących je procedur oceny zgodności, według norm i wytycznych ISO/IEC. Jeżeli członkowie IAF świadczą usługi oceny zgodności w odpowiedzi na potrzeby rynku, dla których nie są dostępne odpowiednie normy i wytyczne, wówczas członkowie zobowiązani są do zapewnienia, że zastosowane przez nich normy zostały opracowane zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego ze Światową Organizacją Handlu, dotyczącego technicznych barier w handlu.
Strona internetowa IAF: www.iaf.nu

Data aktualizacji: 20.08.2019 11:55