Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

ILAC

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą jednostki akredytujące działające zgodnie z normą ISO/IEC 17011 i prowadzące akredytację jednostek oceniających zgodność, w zakresie: laboratoriów badawczych (ISO/IEC 17025), laboratoriów wzorcujących (ISO/IEC 17025), laboratoriów medycznych (ISO 15189) oraz jednostek inspekcyjnych (ISO/IEC 17020) oraz organizatorów badań biegłości (ISO/IEC 17043).

ILAC jest najważniejszym forum międzynarodowym, którego celem jest rozwój praktyk i procedur akredytacyjnych w zakresie laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, promocja akredytacji jako narzędzia ułatwiającego handel, wspieranie rozwijających się systemów akredytacji, a także uznawanie wyników badań i świadectw z inspekcji na całym świecie. Jest to możliwe dzięki utworzeniu porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement), opartego na równoważności programów akredytacji prowadzonych przez zrzeszone w ILAC jednostki akredytujące, weryfikowanego w ramach wzajemnej oceny tych jednostek (peer-evaluation).

ILAC MRA wspiera międzynarodowe uznawanie wyników badań, świadectw wzorcowania oraz świadectw z inspekcji. Podobnie jak w przypadku porozumień IAF i EA, wspiera także eliminację technicznych barier w handlu. Jednym z zadań, które stawia sobie ILAC jest pomoc jednostkom akredytującym z krajów, będących w trakcie opracowywania własnych systemów akredytacji laboratoriów i/lub systemów akredytacji jednostek inspekcyjnych. Jednostki akredytujace mają zagwarantowane prawo przystąpienia do ILAC na zasadach członkostwa stowarzyszonego oraz mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia członków ILAC o bardziej rozwiniętych i zaawansowanych systemach akredytacji. ILAC współpracuje z regionalnymi organizacjami zrzeszającymi jednostki akredytujące, takimi jak EA w Europie i APLAC w Azji oraz, na szczeblu międzynarodowym, z IAF. Organizacje te działają na zasadach równoważnych, a ich przedstawiciele zasiadają w Zarządzie ILAC.
Strona internetowa ILAC: www.ilac.org

Data aktualizacji: 20.08.2019 11:56