Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktywność

Współpraca międzynarodowa

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji:

IAF MLA

(International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, jednostek certyfikujących systemy zarządzania energią, jednostek certyfikujących systemy zarządzania w obszarze wyrobów medycznych, jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby, weryfikatorów GHG oraz ​GLOBALG.A.P.

ILAC MRA

(International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, jednostek inspekcyjnych i organizatorów badań biegłości;

EA MLA

(European co-operation for Accreditation) - w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby, jednostek inspekcyjnych oraz weryfikatorów GHG oraz organizatorów badań biegłości.

W wyniku zobowiązań wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych oraz podpisania wielostronnych porozumień, przedstawiciele PCA biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych działających przy tych organizacjach, w tym: w Komitecie EA ds. Wielostronnego Porozumienia (EA MAC), Komitecie EA ds. Laboratoriów (EA LC), Komitecie EA ds. Inspekcji (EA IC), Certyfikacji (EA CC), Publikacji i Wydawnictw (EA CPC), a także Komitecie Technicznym IAF i Komitecie Akredytacyjnym ILAC.

Więcej informacji na temat działania tych organizacji można znaleźć na stronach internetowych:

ILAC - www.ilac.org
IAF - www.iaf.nu
EA - www.european-accreditation.org

Data aktualizacji: 20.08.2019 11:57