Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia wielostronne

Wielostronne porozumienia podpisane przez PCA

Zakres wielostronnego porozumienia EA MLA (EA Multilateral Agreement): 

 • badania - EN ISO/IEC 17025 (w tym badania medyczne - EN ISO 15189);
 • wzorcowania - EN ISO/IEC 17025;
 • certyfikacja wyrobów - EN ISO/IEC 17065;
 • certyfikacja systemów zarządzania - EN ISO/IEC 17021;
 • certyfikacja osób - EN ISO/IEC 17024;
 • inspekcja - EN ISO/IEC 17020;
 • weryfikatorzy GHG - EN ISO 14065
 • organizatorzy badań biegłości (PT) - ISO/IEC 17043

Zakres wielostronnego porozumienia IAF MLA (IAF Multilateral Recognition Arrangement): 

 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania jakością;
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania środowiskowego;
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania energią;
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania w obszarze wyrobów medycznych;
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • weryfikatorzy GHG;
 • jednostki certyfikujące wyroby;
 • jednostki certyfikujące osoby;
 • ​GLOBALG.A.P.

Zakres wielostronnego porozumienia ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement): 

 • laboratoria badawcze;
 • laboratoria wzorcujące;
 • jednostki inspekcyjne;
 • organizatorzy badań biegłości.
Data aktualizacji: 08.05.2020 09:10