Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania organizowane przez PCA

PCA gospodarzem spotkania nt. organizatorów badań biegłości 19-10-2010

W związku z przystąpieniem PCA do projektu Komisji Europejskiej w ramach Planu Strategicznego obejmującego wsparcie dla państw regionu bałtyckiego i nordyckiego - Nordic-Baltic Mobility Programme, Priorytet Nr 6 "Encourage Sharing of Competence between Accreditation Bodies", Polskie Centrum Akredytacji zostało wyznaczone do zorganizowania jednego ze spotkań beneficjentów projektu. Spotkanie odbyło się 15 października 2010 r. w Warszawie i dotyczyło zagadnień związanych z akredytacją organizatorów badań biegłości. Uczestnikami byli przedstawiciele następujących jednostek akredytujących:

 • Danish Accreditation and Metrology Fund, DANAK
 • Estonian Accreditation Centre, EAK
 • The Finnish Accreditation Service, FINAS
 • Latvian National Accreditation Bureau ,LATAK
 • Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, SWEDAC
 • Polskie Centrum Akredytacji, PCA

Celem projektu jest wsparcie dla krajów regionu bałtyckiego i nordyckiego w czterech obszarach:

 • zrównoważonego środowiska (współpraca w zakresie zanieczyszczenia żywności - głównie przez azotany i fosforany, rybołówstwa - połowy proporcjonalne do zasobów),
 • pomyślnego rozwoju (likwidacja barier w handlu, wymiana wiedzy i doświadczeń, współpraca krajów obu regionów),
 • dostępności i atrakcyjności (poprawa warunków transportowych, poziomu infrastruktury i usług, zasoby energetyczne),
 • bezpieczeństwa (współpraca w zakresie zanieczyszczenia mórz, walki z przestępczością).

W ramach priorytetu obejmującego wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami akredytującymi krajów uczestniczących w projekcie "Encourage Sharing of Competence between Accreditation Bodies", dotychczas przeprowadzono dwa spotkania. Dotyczyły one:

 • akredytacji weryfikatorów gazów cieplarnianych (GHG verifiers) - odbyło się 5 października 2010 r. w Helsinkach, organizatorem był FINAS - fińska jednostka akredytująca,
 • akredytacji organizatorów badań biegłości (PT providers) - odbyło się 15 października 2010 r. w Warszawie, organizatorem było PCA.

Pozostałe tematy do dyskusji w ramach priorytetu:

 • laboratoria medyczne,
 • niezależność jednostek inspekcyjnych,
 • ocena jednostek notyfikowanych,
 • badania kryminalistyczne,
 • system zarządzania w laboratoriach medycznych (CEN/TS 15224).

Fotoreportaż (foto: Tomasz Żołyniak)

Powrót