Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

Dane organizacji:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 180; 81-571 Gdynia

Dane jednostki:

Jednostka Certyfikująca

ul. Wyzwolenia 14; 41-103 Siemianowice Śląskie

Kontakt:

Telefon: 32 730-82-00 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 730-82-00

Email: info@hamilton.com.pl

www: www.hamilton.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 155AC 155

Akredytowany program certyfikacji:

  • 2014/34/UE - Ocena zgodności urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
    [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej]
  • PN-EN ISO 9001- system zarządzania jakością - QMS
    [PN-EN ISO 9001]