Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 Katowice

Dane jednostki:

Zakład Certyfikacji

ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 Katowice

Kontakt:

telefon: 32 256-92-57

tel. komórkowy:

fax: 32 256-93-05

email: certyfikacja@zetom.eu

strona internetowa: www.zetom.eu

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 005AC 005

Program certyfikacji:

  • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 13.220.40, 23.040.10, 23.040.70, 25.120.10, 25.140.20, 25.160.30, 29.020, 29.140, 29.180, 33.100, 53.040.20, 75.200, 77.140, 77.150, 79.060.20, 83.140, 83.200, 91.060.50, 91.140.10, 97.040.50, 97.100.10, 97.200.99
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 96/579/WE, 98/214/WE, 99/93/WE, 99/472/WE
  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/30/UE