Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

ul. Astrów 10; 40-045 Katowice

Dane jednostki:

Zakład Certyfikacji

ul. Astrów 10; 40-045 Katowice

Kontakt:

telefon: 32 251-95-95

32 251-01-12

tel. komórkowy:

fax:

email: simptestcert@simptestcert.pl

strona internetowa: www.simptestcert.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 009AC 009

Program certyfikacji:

  • certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 77.140.50; 77.140.60; 77.140.65; 77.140.70; 77.140.75; 91.060.20; 91.120.40
  • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2006/42/WE
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 96/579/WE, 98/214/WE, 99/94/WE
  • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • certyfikacja zgodności procesów kod PKD:
  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy)