Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Dane jednostki:

Dział Certyfikacji Wyrobów

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 390-04-17

tel. komórkowy: 606-665-654

fax: 22 814-50-28

email: jprasalska@ibdim.edu.pl

strona internetowa: www.ibdim.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 052AC 052

Program certyfikacji:

  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 96/579/WE, 98/601/WE
  • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy)