Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

Dane jednostki:

Jednostka Certyfikująca

ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

Kontakt:

telefon: 22 769-33-47

tel. komórkowy:

fax: 22 769-33-73

email: jcw@cnbop.pl

strona internetowa: www.cnbop.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 063AC 063

Program certyfikacji:

  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 13.220.10, 13.220.20, 13.340.10
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 96/577/WE, 2011/284/UE
  • dopuszczanie wyrobów do użytkowania
  • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)