Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

Dane jednostki:

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji

ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

Kontakt::

Telefon: 12 683-79-15 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 12 683-79-01

Email: certyfikacja_krakow@icimb.pl

www: www.icimb.pl/krakow

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 086AC 086

Program certyfikacji:

  • certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 75.020; 81.040; 91.100
  • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 95/467/WE; 97/555/WE; 97/556/WE; 97/740/WE, 98/436/WE; 98/437/WE; 98/598/WE; 99/91/WE; 99/469/WE; 2000/245/WE
  • certyfikacja zgodności procesów kod PKD: 23.12.Z; 23.19.Z; 23.61.Z, 23.63.Z
  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • certyfikacja na znaki zgodności kod ICS: 81.040