Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

TUV Thuringen Polska Sp. z o.o.

ul. Żeliwna 38; 40-599 Katowice

Dane jednostki:

TUV Thuringen Polska Sp. z o.o.

ul. Żeliwna 38; 40-599 Katowice

Kontakt::

Telefon: 32 723-25-04 wew.:

Komórka:

Fax: 32 723-25-04

Email: cc@tuv-thuringen.pl

www: www.tuv-thuringen.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 214AC 214

Program certyfikacji:

  • certyfikacja zgodności procesów kod PKD: 24.20, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.30, 25.72, 25.73, 25.91, 25.99, 27.51, 27.52, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.9, 29.1, 29.2, 29.32, 30.11, 30.2, 30.9, 31.01, 31.02, 31.09, 32.30, 33.11, 33.12, 33.17, 33.2, 41.2, 42.1, 42.2, 42.9, 43.22, 43.29, 43.9, 45.20;
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 98/214/WE