Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

EU-Cert Sp. z o.o.

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6; 80-280 Gdańsk

Dane jednostki:

EU-Cert Sp. z o.o.

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6; 80-280 Gdańsk

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy:

fax:

email: office@eucert.pl

strona internetowa: www.eucert.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 231AC 231

Program certyfikacji:

  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 98/214/WE
  • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/90/UE
  • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/68/UE
  • certyfikacja zgodności procesów kod PKD: