Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

ul. Astrów 10; 40-045 Katowice

Dane jednostki:

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

ul. Astrów 10; 40-045 Katowice

Kontakt:

Telefon: 32 251-95-95 wew.: brak

32 251-01-12 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 251-95-95

Email: simptestcert@simptestcert.pl

www: www.simptestcert.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AC 009AC 009

Program certyfikacji:

  • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 96/579/WE, 98/214/WE
  • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
  • certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 23.040; 25.120; 77.140; 83.200; 91.060; 91.120
  • certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy)