Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Puławska 125; 02-707 Warszawa

Dane jednostki:

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Puławska 125; 02-707 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 490-29-02

tel. komórkowy:

fax: 22 830-00-62

email: info@tdt.gov.pl

strona internetowa: www.tdt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AC 126AC 126

Program certyfikacji:

 • ocena zgodności przez Jednostkę Wyznaczoną w obszarze dyrektywy UE 2016/797
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2016/797
 • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424
 • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 97/176/WE, 98/214/WE
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/33/UE
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/68/UE
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/29/UE
 • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
 • certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 23.020.20, 23.020.30, 23.020.35, 23.020.40, 23.020.99, 23.040.01, 23.040.40, 23.040.60, 23.040.99, 25.160.20, 23.060.20, 23.060.40, 29.280, 43.180, 45.040, 45.060, 45.060.20, 45.080, 45.100, 45.120, 53.020.20, 53.020.30, 53.020.99, 53.100, 93.100;
 • certyfikacja zgodności w obszarze kolei
 • certyfikacja zgodności procesów kod PKD: spawalniczych
 • certyfikacja na znaki zgodności kod ICS: