Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Dane laboratorium:

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 572-21-00

tel. komórkowy:

fax:

email: cldt@udt.gov.pl

strona internetowa: www.udt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 001AB 001

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Oprogramowanie
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Szkło i ceramika
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie medyczne
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Zabawki
 • Woda
 • Osady, odpady