Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Al. Lotników 32/46; 02-668 Warszawa

Dane laboratorium:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM Centrum Badań i Certyfikacji

ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 846-54-31

22 846-18-26

tel. komórkowy:

fax: 22 846-19-05

email: obr@predom.com.pl

strona internetowa: www.predom.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 003AB 003

Dziedziny badań:

 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Oprogramowanie
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie medyczne
 • Wyposażenie optyczne
 • Wyroby inne
 • Zabawki
 • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne