Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG - PIB

Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice

Kontakt:

telefon: 32 259-20-00

32 259-22-44

tel. komórkowy:

fax: 32 259-65-33

email: gig@gig.eu

strona internetowa: www.gig.eu

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 005AB 005

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Azbest - w tym usuwanie azbestu
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Oprogramowanie
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie wojskowe
 • Wyroby inne
 • Środki ochrony osobistej
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Żywność
 • Tekstylia i skóra
 • Woda
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Nawozy
 • Pasze dla zwierząt