Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 Katowice

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące - Zespół ds. Badań

ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17; 40-384 Katowice

Kontakt:

telefon: 32 704-01-04

32 704-01-24

tel. komórkowy:

fax: 32 256-93-05

email: badania@zetom.eu

strona internetowa: www.zetom.eu

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 024AB 024

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Oprogramowanie
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Gazy
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne