Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa

Dane laboratorium:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 623-32-90 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 623-32-91

Email: onip@ciop.pl

www: www.ciop.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 038AB 038

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe
 • Wyroby inne
 • Środki ochrony osobistej
 • Zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny