Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

Dane laboratorium:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Cementowa 8; 31-983 Kraków

Kontakt::

Telefon: 12 683-79-00 wew.:

12 683-79-11 wew.:

Komórka:

Fax: 12 683-79-00

Email: info_krakow@icimb.pl

www: www.icimb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 054AB 054

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Azbest - w tym usuwanie azbestu
 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Szkło i ceramika
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Papier, tektura
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Gazy