Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

Dane laboratorium:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 843-74-21 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 843-17-89

Email: info@icimb.pl

www: www.icimb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 054AB 054

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Azbest - w tym usuwanie azbestu
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne - w tym metale i kompozyty
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Szkło i ceramika
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe
 • Wyroby inne
 • Papier, tektura, materiały opakowaniowe
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy