Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa

Dane laboratorium:

Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych, Laboratorium Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61; 50-369 Wrocław

Kontakt:

telefon: 71 328-30-61

tel. komórkowy:

fax:

email: sblielwroc@iel.lukasiewicz.gov.pl

strona internetowa: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 067AB 067

Dziedziny badań:

 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Szkło i ceramika
 • Środki ochrony osobistej
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne